АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за Пловдивски университет. Курсът включва упражнения, съобразени с изискванията за отлични умения в правопис, граматика и коментар на ситуация, четене с разбиране и перифразиране на изречения. Симулира се изпитна обстановка.

Английски език на всички нива!
Овладяване говоримо и писмено между 1 500 - 2 000 думи за два месеца! Курсовете са съботно-неделни, вечерни, дневни. Освен това организираме фирмено обучение. То се извършва на желаното от клиента място и време. Използваме различни английски системи като ВВС, Blueprint, Think FCE, Prospects и други според нуждите на съответната група. Наша първа цел в чуждоезиковото обучение е практическата успеваемост на курсистите, изграждането на усет към езика, както и трайни знания, полезни в ежедневната употреба на езика. Курсът завършва с изпит за съответното ниво и сертификат. Езикова школа "АРЕЯ" носи отговорност за постиженията на курсистите си и залага на доброто им отношение и мотивация във времето на курса, както и на правилния подход на преподавателите по време на учебния процес.

Индивидуална подготовка за изпита TOEFL iBT, сертификатни изпити.

Вечерни курсове за възрастни- всички нива.

УНСС

От 2007г. кандидатстудентският изпит за УНСС включва три мозула-два задължителни ( Модул 1 – „Български език и езикова култура”, Модул 2 – „История”) и един специализиран (Модул 3 – Английски език). Всеки един от модулите е изграден на тестов принцип.

Във връзка с новата форма на изпита ние ви предлагаме следните курсове:

  • Модул 1 – „Български език и езикова култура” – 120уч.ч., продължителност 6 месеца- занятията включват теоритична подготовка от областите фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, стилистика; тематични упражнения; решаване на тестове;
  • Модул 2 – „История” – занятията включват теоритична и практична подготовка;
  • Модул 3 – Английски език- занятията включват теоритична и практична подготовка

Програмата за всеки един от отделните курсове е съобразена изцяло с изискванията за съответната част от изпита.

Пловдивски Университет

ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Обучението изцяло е съобразено с новите правописни норми в българския език, според които се оценява. Курсът включва:
- изучаване на граматическите правила;
- практически занятия (упражнения по правопис и синтаксис);
- писане на интерпретативен текст в жанр по избор за 4-та задача от изпита или т. нар. "есе";
- Продължителност -120уч.ч.     - Университетски преподаватели


  

 

 

100 % мотивация = 100 % успех
(проверете нашата формула)