Индивидуално обучение

Езиков център “АРЕЯ” предлага гъвкави програми за индивидуално обучение. Предимството на този вид обучение е, че то е съобразено изцяло със свободното време на обучаващия се.

Индивидуалното обучение е подходящо за хора с натоварен или разпокъсан график или ако имат нужда да отработят специфични езикови умения, например - телефонни разговори, подготовка за интервю, водене на бизнес кореспонденция , е- mail English и др.

За индивидуално се счита обучение на 1, 2-ма или 3-ма курсисти.  

Цените за индивидуално обучение са следните:

Общоезиково обучение

1 курсист 25 лв за един астрономически час за обучаем

2-ма курсиста 20 лв за един астрономически час за обучаем

3-ма курсиста 15 лв за един астрономически час за обучаем

Специализирана подготовка / изпитна подготовка

1 курсист 30 лв на учебен час* за обучаем

2-ма курсиста 25 лв на учебен час* за обучаем

3-ма курсиста 17 лв на учебен час* за обучаем

* Учебният час в Езикова школа “АРЕЯ” е с продължителност 60 минути